Infra-rood spiegel

Handbediening stelt u in staat om geprogrammeerde bediening tijdelijk op te heffen en gedurende een periode een specifieke temperatuur te handhaven.

A Tik vanuit het beginscherm op de knop Handbediening 

B Gebruik de pijltjesknoppen 6 en 7 'Omhoog' of 'Omlaag' om de gewenste temperatuur te Kiezen. Druk op de 'X' knop om de thermostaat naar Geprogrammeerde bediening terug te zetten. Beginscherm Handbediening: 1 Aanduiding van Handbediening 2 Tik hier om de menu’s te openen.

3 Pictogram dat de huidige bedrijfsmodus aanduidt (hand=Handbediening).

4 Huidige doel-/streeftemperatuur (indien rood, wordt er warmte geleverd).

5 Tik hier om terug te keren naar Geprogrammeerde bediening.

6 Tik hier om de doel-/streeftemperatuur te verlagen. 7 Tik hier om de doel-/streeftemperatuur te verhogen.

Een beknopte uitleg over de infra-rood spiegel van Villa Verde II